Zdravotník/zdravotnice

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli být schopni podat odbornou první pomoc přiměřeně svému věku, být schopni pomáhat zdravotníkovi či zdravotnici (příznaky, hygiena, samotná léčba) a umět tím být medicínsky užiteční svému okolí. Také by se měli zajímat o psychickou bezpečnost a zdraví svých kamarádů a kamarádek. 

 

Podmínky pro splnění odbornosti:

 • zná nouzová telefonní čísla

 • zastaví krvácení z tepny a žíly

 • obváže koleno, hlavu, loket, hrudník, prst ...

 • umí poskytnout první pomoc při úrazu po zasažení el. Proudem

 • zná obsah lékárničky a zná její použití

 • zná základní použití léku

 • rozezná úpal a úžeh - umí poskytnout první pomoc

 • popíše ošetření popáleniny

 • zná základní hygienu na výpravách a táboře

 • zná tlakové body

 • umí ošetřit zlomeninu

 • zná způsoby přenášení raněného

 • ovládá první pomoc v rozsahu určeném pro instruktory

 • má svoji lékárnu vybavenou podle seznamu a umí ji použít

 • ví jak řešit určené nouzové situace

Podmínky pro splnění odbornosti mladší kategorie:

 • zná nouzová telefonní čísla

 • umí poskytnout první pomoc při úrazu po zasažení el. Proudem

 • popíše ošetření popáleniny

 • zná základní hygienu na výpravách a táboře

 • zná tlakové body

 • umí ošetřit zlomeninu

 • zná způsoby přenášení raněného

 • ovládá základy první pomoci

 • má svoji lékárnu