Cestovatel/cestovatelka

CÍL: Ti, kteří usilují o tuto odborku, by měli velmi rádi cestovat. Procházet krajinou, lesy, loukami, horami, vesnicemi i městy. Měli by projevit hluboký zájem o okolní prostředí a sžít se s ním. Ale také by se o svoji zálibu měli umět podělit s ostatními, vzít je s sebou, naplánovat jim výlet. 

 

Podmínky pro splnění odbornosti:

 • ujde za rok 200 km

 • navštíví 20 míst za rok a má z nich razítko v zápisníku

 • postaví přístřešek a přespí v něm

 • připraví trasu a plán jednodenní výpravy (historická a církevní památka)

 • zná práci s mapou a buzolou, topografické značky a turistické značky

 • učí práci s mapou a buzolou nováčky

 • Pěší vandr. Se svým oddílem, kamarády či kamarádkami se zúčastním/zorganizuji pěšího vandru (putovního tábora) v ČR, který bude trvat souvisle minimálně 5 dní a na jehož přípravě se podílím.

 • Historická památka. Podniknu víkendovou výpravu, při které za pomoci oddílu zdokumentujeme (fotografie, popis, nákres, zaměření) nějakou méně známou historickou památku (kostel, zříceninu apod.). O památce zjistíme co nejvíce informací a ty spolu s našimi údaji dáme na internet či jinak zveřejníme.

 • Církevní památky. Uskutečním výpravu, při které zdokumentuji (pořídím náčrt, fotografi i, GPS měření, video) min. 8 drobných církevních památek (kapličky, křížky, boží muka). O památkách zjistím co nejvíce informací a ty spolu s dokumentací dám na internet nebo jinak uveřejním

 • Profil putování. Zpracuji profi l trasy svého putování nebo putování mojí družiny či oddílu. Vyznačím významná místa a vrcholy. (Profi lem se myslí graf: svisle nadmořská výška, vodorovně ušlá vzdálenost rozdělená do dnů.)

 • Noční výstup. Uspořádám(zúčastním) se noční (ranní) výstup na horu, kam dorazím těsně před východem slunce, který pak pozoruji.

 • Lidské zásahy do krajiny. Podniknu/zorganizuji víkendovou výpravu, při které se pokusím podrobně zdokumentovat min. 5 negativních zásahů člověka do přírody a krajiny (lze případně zdokumentovat i pozitivní zásahy). Zjištěné zásahy vhodným způsobem představím oddílu.

Podmínky pro splnění odbornosti mladší kategorie:

 • ujde za rok 100 km

 • navštíví 10 míst za rok a má z nich razítko v zápisníku

 • postaví přístřešek a přespí v něm

 • zná práci s mapou a buzolou, topografické značky a turistické značky

 • Historická památka. Podniknu víkendovou výpravu, při které za pomoci oddílu zdokumentujeme (fotografie, popis, nákres, zaměření) nějakou méně známou historickou památku (kostel, zříceninu apod.). O památce zjistíme co nejvíce informací a ty spolu s našimi údaji dáme na internet či jinak zveřejníme.

 • Církevní památky. Uskutečním výpravu, při které zdokumentuji (pořídím náčrt, fotografi i, GPS měření, video) min. 8 drobných církevních památek (kapličky, křížky, boží muka). O památkách zjistím co nejvíce informací a ty spolu s dokumentací dám na internet nebo jinak uveřejním