Táborník/tábornice

CÍL: Ti, kteří usilují o tuto odborku, by měli být schopni pomoci při zajištění, stavbě a fungování tábora. Měli by také rámcově znát všechna důležitá pravidla pro zajištění tábora a být na táboře oporou vedení. 

 

Podmínky splnění odbornosti:

-zná druhy slavnostních a užitkových ohňů

-ví, jak porazit strom a zpracovat ho

-zná 10 stromů, 10 květin

-má svůj nůž v perfektním stavu, nosí ho na akce a umí s ním bezpečně pracovat

-umí pracovat s pilou a sekerou

-umí rozdělat oheň na sněhu nebo v mokru na 3 zápalky

-ví, jak naštípat třísky a udělat podpalovač

-umí postavit stan

-určí sever bez buzoly

-vyzná se v mapě a pozná 20 mapových značek

-vyzná se v jízdních řádech

-umí se chovat v přírodě a zorientuje se v terénu

 

Podmínky splnění odbornosti mladší kategorie:

-zná druhy slavnostních a užitkových ohňů

-zná 5 stromů, 5 květin

-umí pracovat s pilou

-ví, jak naštípat třísky

- umí postavit stan

-určí sever s buzolou

-vyzná se v mapě a pozná 10 mapových značek

-vyzná se v jízdních řádech

-umí se chovat v přírodě a zorientuje se v terénu