Plavec/plavkyně

CÍL: Ti, kteří usilují o tuto odborku, by měli umět dobře plavat různými styly, u vody se chovat bezpečně, vědět, co se může stát, a dokázat pomoci tonoucímu. 

 

Podmínky splnění odborky:

- Uplave ve vodě 25 m s balíčkem oblečení (tričko, kraťasy, sandály), který držím v jedné ruce nad vodou tak, aby se nenamočil.

- Plavání pod vodou. Uplavu pod vodou na jeden nádech vzdálenost 10/15/25 m. Náročnost si volím dle věkového stupně.

- Kotoulová obrátka. Ovládám kotoulovou obrátku, což prakticky předvedu při běžném plavání a při plavání pod vodou.

- Svléknutí se ve vodě. Ve vodě se svléknu do plavek a svlečené oblečení dopravím v pořádku na břeh.

- Hry do vody. Připravím pro oddíl alespoň tři hry do vody, které následně prakticky uskutečním. Při hrách, které předem konzultuji s osobou konající d ozor při koupání, dodržím všechny nutné bezpečnostní zásady

- Plavecký závod pro oddíl. Uspořádám pro oddíl plavecké závody. Při závodech budu hlídat dodržování bezpečnosti.

- Znám zásady bezpečného koupání.

- Dokážu se potopit do hloubky přiměřené svému věku a vylovit předmět.

- Umím poskytnout první pomoc tonoucímu aj.

- Uplave 250 metrů, z toho 100 metrů prsa

- Uplave 10 metrů pod vodou

- Uplave 60 metrů v oblečení

- Zná záchranu tonoucího, uplave s ním 25 metrů

- Umí poskytnout první pomoc tonoucímu

 

Podmínky splnění odbornosti mladší kategorie:

- Plavání pod vodou. Uplavu pod vodou na jeden nádech vzdálenost 10/15/25 m.

- Svléknutí se ve vodě. Ve vodě se svléknu do plavek a svlečené oblečení dopravím v pořádku na břeh.

- Znám zásady bezpečného koupání.

- Dokážu se potopit do hloubky přiměřené svému věku a vylovit předmět.

- Umím poskytnout první pomoc tonoucímu aj.

- Uplave 150 metrů, z toho 50 metrů prsa

- Uplave min. 5 metrů pod vodou

- Uplave 60 metrů v oblečení