Kuchař/Kuchařka

CÍL: Ti, kteří usilují o tuto odborku, by se měli rozvíjet v běžných kuchařských dovednostech a ve schopnostech mít na starosti vaření a zásobování na oddílových akcích. V neposlední řadě by měli prohlubovat svůj zájem o obor a předvádět ostatním svoje kuchařské umění.
 

Podmínky splnění odbornosti:

- Uvaří oběd o dvou chodech na ohništi

- Uvaří litr vody s použitím sekery, kotlíku, polena a 3 zápalek

- Zná recept na pět hlavních jídel na táboře a má je zapsané v zápisníku

- Uvaří čaj z lesních plodů

- Ví, jak použít některý ze zálesáckých způsobů vaření

- Připraví recepty na tábor na celý den (snídaně, 2x svačina, oběd a večeře) pro 30 lidí včetně soupisu a množství surovin.

- Vyrobí 3 technicky odlišné moučníky (různé druhy těsta) a přinese je na schůzku/akci

- Vyrobí 3 druhy vánočního cukroví

- Dokáže poskytnout první pomoc při nejčastějších úrazech v kuchyni

- Pozná druhy masa a zná jeho úpravy

 

Podmínky splnění odbornosti mladší kategorie:

- Uvaří oběd o dvou chodech na ohništi

- Uvaří litr vody s použitím sekery, kotlíku, polena a 5 zápalek

- Zná recept na dvě hlavní jídla na táboře a má je zapsané v zápisníku

- Ví, jak použít některý ze zálesáckých způsobů vaření

-  Vyrobí 1 moučníky a přinese je na schůzku/akci

- Vyrobí 2 druhy vánočního cukroví

- Dokáže poskytnout první pomoc při nejčastějších úrazech v kuchyni

- Pozná druhy masa a zná jeho úpravy