Lodník/vodák

CÍL: Ti, kteří usilují o tuto odborku, by měli umět ovládat loď na tekoucí vodě a prokázat znalosti zásad bezpečné plavby a organizace vodácké akce. 

 

Podmínky splnění odbornosti:

- Umí uvázat a využít 10 uzlů a určené uzly (lodní na kůlu, liščí, ambulanční, osma, provázaná osma, protisměrný uzel, rybářská spojka (autíčka), vůdcovský uzel, škotový uzel, zkracovačka)

- Zná používanou klasifikaci vody a vyzná se v kilometráži.

- Zná stanovené značení vodních cest

-Učí uzlovat nováčky

- Umí postavit velký přístřešek z plachty a provazů

- Házecí pytlík. Umím správně používat házecí pytlík při záchraně osob a materiálu (lodě a pádla). Předvedu prakticky při nácviku na klidné i tekoucí vodě.

- Vodácké názvosloví. Umím vodáckou hantýrku: koza, list, hruška, "nechtám se bortů" aj. 

- Podle slepé mapy poznám řeky

- Prezentace druhu lodí

- Údržba kanoe

- Jízda na kajaku. Ujedu 30 km na kajaku na vodě o obtížnosti minimálně WWI. Předvedu schopnost plout na kajaku v proudu, vjíždět i vyjíždět do proudu / z proudu.

- Jízda na kanoy. Ujedu 100 km na kanoy.

- Umím traverzovat, poskytnout první pomoc. Znám zásady bezpečnosti.

 

Podmínky splnění odbornosti mladší kategorie:

- Umí uvázat a využít 5 uzlů a určené uzly

- Zná používanou klasifikaci vody a vyzná se v kilometráži.

- Zná stanovené značení vodních cest

Vodácké názvosloví. Umím vodáckou hantýrku: koza, list, hruška, "nechtám se bortů" aj. 

- Podle slepé mapy poznám řeky

- Zná druhy lodí

- Jízda na kanoy. Ujedu 50 km na kanoy.

- Umím poskytnout první pomoc.