Zálesák/zálesačka

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli být rádi v přírodě, umět v ní žít a souznít s ní. Měli by si umět uvařit chutná jídla na různých typech ohnišť, postavit si různorodé funkční přístřešky, při cestě se neztratit a prakticky využít znalosti o přírodě. V neposlední řadě by měli prokázat základní manuální zručnost. 

 

Podmínky pro splnění odornosti:

- Zná 12 druhů stromů nebo keřů a má jejich obrázky v zápisníku

- Zná 15 jedlých hub a rostlin a má je v zápisníku

- Zná jedovaté houby a rostliny a má je v zápisníku

- Vyrobí krmítko nebo ptačí budku

- Stopy zvířat. Najdu a určím v přírodě stopy 7 zvířat a zhotovím alespoň 3 sádrové odlitky různých druhů. Zaznamenám, kdy a kde byla stopa pořízena.

- Ptáci. Jednoznačně rozeznám 5 druhů ptáků vizuálně i po hlase. Vysvětlím družině, podle čeho se daný pták pozná, aby ho také zvládli poznat.

- Zvládnu se orientovat v přírodě pomocí přírodních orientačních bodů. Umím oddílu ukázat, jak se lze orientovat v přírodě.

 

Podmínky pro splnění odbornosti mladší kategorie:

- Zná 6 druhů stromů nebo keřů a má jejich obrázky v zápisníku

- Zná 5 jedlých hub a rostlin a má je v zápisníku

- Zná 5 jedovatých hub a rostlin a má je v zápisníku

- Stopy zvířat. Najdu a určím v přírodě stopy 4 zvířat a zhotovím alespoň 2 sádrové odlitky různých druhů. Zaznamenám, kdy a kde byla stopa pořízena.

- Ptáci. Jednoznačně rozeznám 5 druhů ptáků vizuálně i po hlase. Vysvětlím družině, podle čeho se daný pták pozná, aby ho také zvládli poznat. 

- Zvládnu se orientovat v přírodě pomocí přírodních orientačních bodů. Umím oddílu ukázat, jak se lze orientovat v přírodě