POCHOD JČK - výšlap s kamarády či rodinou

11.05.2019 08:30

Vyšlápněte si v sobotu 11.května 2019 okolím Koněprus 

Start: Tyršův stadion TJ Lokomotiva Beroun 6:30 - 10:00 hod. 

pro trasy 15,20 a 25 km - odejdou na autobusové nádraží a odtud odjedou ke Koněpruským jeskyním, dále dle propozic

Stručný popis tras: 

15 km Koněpruské jeskyně – Jelínkův most – NS Zlatý kůň – Tobolka – Tetín – Beroun 

20 km Koněpruské jeskyně – Jelínkův most – NS Zlatý kůň – Tobolka – Koda – Tetín – Damil vrchol – Beroun 

25 km Koněpruské jeskyně – Jelínkův most – NS Zlatý kůň – Tobolka – Koda – Tetín – Damil – Stezka sv. Ludmily – kolem Berounky – Beroun 

První odjezd autobusu bude v 7,30 hod. Vstup do autobusu pouze s propozicemi a pořadovým číslem ze startu. Poslední autobus by měl odjíždět v 11 hodin. Trasy 35 a 50 km startují přímo od stadionu.

Naučná stezka Zlatý kůň nás zavede do Houbova lomu, kde je povolen sběr zkamenělin volným vybíráním ze suti anebo nanejvýš s použitím kladívka. Trasy vedou v Chráněné krajinné oblasti Český kras a proto je nutno dodržovat návštěvní řád !!! Účastníci Pochodu Jarním Českým krasem startují na vlastní nebezpečí